MẬT PHÁP AN VỊ HÓA GIẢI VẬN HẠN

(Năm - tháng - ngày - giờ sinh; hướng nhà; ngũ hành, khí trường.
- Biết ngày tháng giờ sinh để hiểu rõ bạn đang ở trong hiện trạng như nào.
- Biết hướng nhà - Để bổ xung về ngũ hành và khí trường. Điều này tôi sẽ nắm được nhà bổ xung khí trường gì hay bổ xung những điều gì để bù đắp cái thiếu(Không quan trọng nhà ở thuê hay trọ hay chung cư).

Bước 1: Nắm được vận mệnh của mình

Quý trình thiên địa nhân hợp nhất
+ Bộ vật phẩm phong thủy phù hợp nhất với hiện trạng của bạn.  
+ Quy trình để vật phẩm phong thủy đó hộ vệ phát huy được tất cả công năng

Bước 2: Thiết kế phác đồ vận mệnh

CÁC BƯỚC CẢI VẬN PHÙNG GIA - MASTER PHÙNG PHƯƠNG

ĐĂNG KÝ MẬT PHÁP

Master Phùng Phương chia sẻ
MẬT PHÁP HÓA GIẢI VẬN HẠN

LƯU Ý: Mỗi người sẽ có một quy trình Hóa Giải Vận Hạn khác nhau không phải ai cũng giống nhau nên mọi người để lại chính xác thông tin để quá trình thiết kế phác đồ và hướng giải quyết là tốt nhất.

HOÁ GIẢI TAM TAI - THÁI BẠCH - VẬN HẠN - CHIÊU CẦU BÌNH AN 2021

Vạn
Sự
Như
Ý

An
Khang
Thịnh
Vượng

ĐĂNG KÝ MẬT PHÁP NGAY

MẬT PHÁP AN VỊ HÓA GIẢI VẬN HẠN

Hóa giải Tam Tai - Thái Bạch -Chiêu Cầu Bình An 2021

ĐĂNG KÝ MẬT PHÁP